Финансова добавка за Вашия бизнес

Ускорете
своя бизнес
по-ниски обезпечения по-ниски такси по-ниски лихви

А спомняте ли си
Jeremie?

  • 958 предприятия
  • 1128 кредита
  • 181 млн. лева кредити
  • Средно 2% по-ниска лихва
  • 90 млн. лева по-малко обезпечения

Те се довериха на ОББ, а ние на Вас

SMEi (Инициатива за малки и средни предприятия) е съвместна програма на Европейската комисия (ЕК) и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за финансови инструменти за малки и средни предприятия през програмен период 2014-2020, чиято основна цел е бързо увеличение на кредитирането на МСП на ниво Европейски съюз.

В България тя се осъществява през Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 (ОП ИМСП) към Министерство на икономиката. Инициативата се управлява от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ).

ВЗЕМЕТЕ SMEi КРЕДИТИ